Modernizacje układów sterowania

Automaty przemysłowe, maszyny, systemy wizyjne, sieci czujników, kontrolerów, roboty, rosnąca ilość danych do przetwarzania, zautomatyzowane fabryki posiadające skomplikowane parki maszynowe – może być trudno określić ich żywotność, ale mówimy o dziesiątkach lat pracy gwarantującej ciągłość produkcji. Jednak modernizacja wyposażenia przedsiębiorstwa wcześniej czy później dotknie każdej firmy. Pytanie – ile będzie kosztowała nieoczekiwana awaria? Nagłe zatrzymanie linii produkcyjnej, czas potrzebny na dostawę części zamiennych – czy Twoją firmę stać nawet na kilkugodzinne przestoje oznaczające realną stratę finansową?

W celu zapewnienia niezawodności funkcjonowania maszyny lub linii produkcyjnej, co najmniej na tym samym poziomie wydajności oraz z zachowaniem obowiązujących norm, konieczna jest modernizacja układów sterowania. Z ekonomicznego punktu widzenia sama modernizacja zawsze będzie bardziej opłacalna niż zakup nowego wyposażenia.

MODERNIZACJE UKŁADÓW STEROWANIA – CELE

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy maszyn i/lub linii produkcyjnych zgodnie z najnowszymi wymaganiami prawnymi i rozwiązaniami technicznymi
 2. Większa wydajność produkcji dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań w układach sterowania
 3. Możliwość redukcji kosztów i utrzymanie ruchu na linii produkcyjnej
 4. Poprawę osiąganych wyników finansowych
 5. Gwarancję bezpieczeństwa i niezawodności produkcji
 6. Eliminacja potencjalnych zagrożeń wynikających z obecnie wykorzystywanych rozwiązań

MODERNIZACJE UKŁADÓW STEROWANIA – KIEDY ZROBIĆ?

 1. Przy wymianie/ wprowadzeniu dodatkowych elementów bezpieczeństwa na maszynie
 2. W przypadku przestarzałych układów sterowania i braku lub trudnego dostępu do komponentów z powodu zaprzestania ich produkcji
 3. Kiedy na maszynie wprowadzono zmiany w trakcie jej pracy, wynikające z dostosowania do zmiennego rynku, nowych rodzajów zleceń lub produktów bez weryfikacji tych zmian pod kątem bezpieczeństwa
 4. W przypadku wymagań formalnych i prawnych np. niespełnianiu przez maszynę minimalnych wymagań zgodnie z dyrektywą maszynową i właściwych norm
 5. Po zgłoszeniu przez operatorów sugestii usprawnień maszyny bezpośrednio wpływających na ergonomię oraz bezpieczeństwo pracy
 6. Po zidentyfikowaniu zagrożeń powodowanych przez obecnie wykorzystywany układ sterownia

MODERNIZACJE UKŁADÓW STEROWANIA – RODZAJE

 • 1. Modernizacje maszyn pod kątem bezpieczeństwa:
  1. Modyfikowanie układów bezpieczeństwa
  2. Modyfikowanie wygrodzeń maszyn i osłon bezpieczeństwa
  3. Dokładanie kurtyn świetlnych
  4. Zastosowanie pulpitów sterowania oburęcznego
  5. Ograniczanie dostępu do stref maszyny
  6. Modyfikowanie/ zastosowanie stałych środków dostępu do maszyn (schody, drabiny dostępowe, podesty)
 • 2. Modernizacje maszyn pod kątem funkcjonalnym:
  1. Modyfikowanie i kompleksowa wymiana układów sterowania maszyn
  2. Rozbudowanie funkcjonalności maszyn
  3. Rozbudowanie układów pneumatycznych
  4. Rozbudowanie układów hydraulicznych
  5. Wymiana napędów na nowoczesne serwonapędy
  6. Dodanie stanowisk zrobotyzowanych
  7. Dodanie wizyjnych stacji kontroli
  8. Odnawianie starych maszyn
  9. Modyfikowanie systemów transportu produktu – transportery łańcuchowe, taśmowe, rolkowe
  10. Poprawa wydajności i jakości maszyny

MODERNIZACJE UKŁADÓW STEROWANIA – ZAKRES

Proces modernizacji układów sterowania obejmuje zakres od projektu do wdrożenia, na podstawie obowiązujących norm i dyrektyw, i składa się z kilku podstawowych kroków:

 1. Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa mającego na celu zidentyfikowanie występujących na maszynie.
 2. Przedstawienie klientowi propozycji rozwiązań, które są możliwe do wykorzystania w danej sytuacji.
 3. Wykonanie projektu modernizacji.
 4. Wdrożenie zaproponowanych rozwiązań.
 5. Uruchomienie maszyny.
 6. Szkolenie pracowników związane z nowo wprowadzonymi rozwiązaniami.
 7. Konsultacje.

Przy wyborze firmy modernizującej najlepiej kierować się jej wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze, co gwarantuje przeprowadzenie modernizacji na najwyższym poziomie.