Analiza ryzyka

Pracownik przebywający wewnątrz i/lub na zewnątrz strefy niebezpiecznej wokół maszyny może być narażony na wystąpienie wypadku.
W celu ustalenia prawdopodobieństwa jego wystąpienia i określenia stopnia zagrożenia ze strony maszyny, przeprowadza się ocenę ryzyka obejmującą:

  1. Analizę ryzyka
  2. Ewaluację ryzyka

Zgodnie z definicją zawartą w Normie PL-EN ISO 12100 punkt 3.15, analiza ryzyka to „kombinacja wyszczególnionych ograniczeń dotyczących maszyny, identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka”.

Bezpieczeństwo maszyny musi być brane pod uwagę już podczas procesu jej projektowania tak, by wykonywanie czynności związanych z funkcjonalnością maszyny było bezpieczne dla operatorów. Jeśli nie jest to możliwe na tym początkowym etapie, należy później uzupełnić rozwiązania, tak aby możliwy był dostęp do funkcji maszyny i bezpieczna realizacja zadań.

W przypadku analizy ryzyka maszyny, konieczne jest opisanie wszystkich faz działania maszyny, przeanalizowanie najważniejszych zagrożeń oraz oszacowanie ryzyka.