Audyty bezpieczeństwa

Coraz pełniejsza automatyzacja i robotyzacja przemysłu stają się faktem: jest to efekt stałego dążenia do zwiększania wydajności procesów produkcyjnych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Człowieka i jego roli nie da się jednak zastąpić w 100% i, niestety, pracownik zawsze może się znaleźć bezpośrednim sąsiedztwie niebezpiecznych maszyn.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w przedsiębiorstwie jest ustawowym obowiązkiem pracodawcy i pracownika. Na pracodawcę nakładany jest obowiązek zidentyfikowania zagrożeń występujących w danym środowisku pracy, wyeliminowanie ich lub ograniczenie ryzyka ich występowania tak, by współpraca w relacji człowiek-maszyna gwarantowała maksymalny poziom bezpieczeństwa.

Pierwszym krokiem w celu właściwej oceny bezpieczeństwa maszyn i/lub linii produkcyjnych pod kątem bezpieczeństwa osób, które przy nich pracują, jest AUDYT BEZPIECZEŃSTWA.

Cele AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA:

 • 1. Rzetelna ocena ryzyka.
  Identyfikacja potrzeby wykonania audytu dla poszczególnych maszyn z uwzględnieniem wszystkich części składowych maszyny i/lub linii produkcyjnej.
  • a. Sprawdzenie czy maszyny i urządzenia są używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
  • b. Analiza układu sterowania i bezpieczeństwa, np. weryfikacja zgodności dokumentacji maszyny ze stanem faktycznym.
  • c. Ocena poprawności wykonania i montażu osłon stałych, blokujących i sterujących.
  • d. Ocena prawidłowości wykonania i montażu tzw. stałych środków dostępu do maszyn – drabin, balustrad, schodów, podestów.
  • e. Ocena poprawności funkcjonowania użytych elementów bezpieczeństwa: czujniki bezpieczeństwa, przyciski STOP-Awaria, linkowe wyłączniki bezpieczeństwa, Pre-Start, resetowanie, muting i inne).
  • f. Ocena poziomu oświetlenia hali produkcyjnej oraz stanowisk operatorów.
  • g. Analiza wymaganych instrukcji obsługi urządzenia oraz instrukcji stanowiskowych.
 • 2. Przygotowanie propozycji rozwiązań dla niezgodności wymagających podjęcia działań korygujących w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących przy maszynach.
 • Automatech współpracuje z wieloma dostawcami komponentów wiodących producentów automatyki przemysłowej. W naszych raportach, zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem eksperckim, zawieramy przykłady możliwych do zastosowania rozwiązań, co w wielu przypadkach przyspiesza i ułatwia proces dostosowania maszyn dla użytkowników końcowych.

  • a. Propozycje rozmieszczenia środków bezpieczeństwa.
  • b. Opis wykonania, bądź modyfikacji istniejącego układu bezpieczeństwa z uwzględnieniem wyznaczonego poziomu zapewnienia bezpieczeństwa.
  • c. Wskazanie braków i/lub niezgodności w dokumentacji technicznej wraz ze wskazówkami umożliwiającymi ich uzupełnienie.
  • d. Przedstawienie przykładów prawidłowych rozwiązań dotyczących układu sterowania zgodnie z normami lub oferowanych przez czołowych producentów podzespołów elektroniki przemysłowej.
 • 3. Wykonanie pomiarów elektrycznych oraz hałasu.
 • 4. Wykonanie pomiarów przeciwzakłóceniowych EMC (kompatybilności elektromagnetycznej).
 • 5. Kompleksowe wsparcie w zakresie dostosowania maszyn/linii wg obowiązujących dyrektyw na podstawie zaleceń przedstawionych w raporcie z AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA.
 • 6. Przygotowanie lub weryfikacja procedur LOTO – Lockout-Tagout.
 • 7. Sprawdzenie rozkładu temperatur w szafach sterowniczych w celu oceny stanu zainstalowanych urządzeń i wczesnego wykrycia ich niesprawności lub niepoprawnego doboru; wsparcie przy doborze prawidłowego systemu schładzania szaf.
 • 8. Wykonanie pełnej analizy ryzyka maszyn/linii produkcyjnych dla producentów, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i regulacji prawnych.
 • 9. Przeprowadzenie audytu kontrolnego i wystawienie oświadczenia zgodności z właściwymi dyrektywami po stwierdzeniu zgodności zastosowanych rozwiązań z wymaganiami.

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane dane statystyczne obrazujące istotę problemu bezpieczeństwa pracy.

Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy, w 2017 roku:

 1. Dominującą grupą wydarzeń powodujących powstanie urazów u osoby poszkodowanej było zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt (30,6% wszystkich wydarzeń).
 2. Wykres 1. Wydarzenia powodujące urazy

 3. Ponad 2/3 wszystkich wypadków przy pracy stanowią te, wynikające z nieprawidłowego zachowania się pracownika.
 4. Wykres 2. Przyczyny wypadków przy pracy

 5. 77,9 % osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznało urazu kończyn.
 6. Wykres 3. Umiejscowienie urazu